Veelgestelde vragen (FAQ)

 1. Welke voorwaarden zijn er voor het plaatsen van een scriptie?
 2. Hoe kan ik mijn scriptie in de HvA Kennisbank plaatsen?
 3. Auteursrecht
 4. Scripties en privacy
 5. Welke diensten biedt HvA Kennisbank aan?
 6. Hoe worden de scripties verder beschikbaar gesteld?
 7. Meer informatie?

1. Welke voorwaarden zijn er voor het plaatsen van een scriptie?

Je kunt een scriptie plaatsen als er aan twee voorwaarden is voldaan:

 • Je hebt in het kader van je studie aan de HvA een scriptie geschreven.
 • Jouw scriptie is door de opleiding als voldoende beoordeeld.

De opleiding bepaalt zelf welke beoordeling voor jouw scriptie minimaal nodig is om in HvA Kennisbank te worden opgenomen.

2. Hoe kan ik mijn scriptie in de HvA Kennisbank plaatsen?

De scripties worden voor jou door de informatiespecialisten van de Bibliotheek in de HvA Kennisbank geplaatst. Neem contact op met het afstudeerbureau van je opleiding voor het aanleveren van de scriptie aan de Bibliotheek.

3. Auteursrecht

Met ondertekening van een akkoord voor publicatie geeft de student toestemming voor publicatie in de HvA Kennisbank en de HBO Kennisbank. Voor meer informatie hierover is er het auteursrechteninformatiepunt: uba.uva.nl/diensten/schrijven-publiceren/auteursrecht/auteursrecht.html

4. Scripties en privacy

De scripties worden in de HvA Kennisbank en de HBO Kennisbank open access gepubliceerd, d.w.z. dat de hele wereld er bij kan. Privacygevoelige informatie moet je dus uit de scriptie verwijderen voordat deze geplaatst wordt. Denk aan

 • Je eigen adresgegevens en telefoonnummer
 • Gegevens over respondenten die hebben meegewerkt aan je onderzoek
 • Bedrijfsgevoelige informatie van je stageplek.

Zie verder het lemma Scriptieadvies op MijnHvA.nl.

5. Welke diensten biedt HvA Kennisbank aan?

Een betrouwbare opslag van de digitale scripties.
Een interface waarin gebruikers kunnen zoeken en browsen in de bibliografische informatie (metadata) van alle opgeslagen scripties.
Een bestrouwbare vaste link (URL) naar de volledige tekst van de scriptie in het archief.
Onderwijsinstituten en opleidingen kunnen vanuit hun website linken naar een overzichtspagina met relevante scripties.

6. Hoe worden de scripties verder beschikbaar gesteld?

Via de HvA Kennisbank komen de scripties ook in de landelijke HBO Kennisbank.

7. Meer informatie?

Voor meer informatie wend je je tot jouw afstudeerbureau, de Bibliotheek op jouw locatie, of mail je naar bibliotheek@hva.nl.